Gemensam satsning stärker den kliniska forskningen

Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) fortsätter sin gemensamma satsning att vidareutveckla forskningen inom det medicinska vetenskapsområdet. Nu tillsätts fyra universitetsöverläkare för att stärka den kliniska forskningen.

– Det här är ett led i att stärka den kliniska och patientnära forskningen, som står under tryck både nationellt och internationellt trots att behovet är stort. Den här typen av forskning har stor betydelse för utvecklingen av svensk sjukvård och folkhälsa, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet och professor i pediatrik.

– Satsningen innebär dessutom en förstärkning av forskningsanknytningen för läkarutbildningen vid Örebro universitet, säger Robert Brummer, dekan för Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet och professor i gastroenterologi.

Sjukhusdirektör Jan Olsson vid USÖ menar att den kliniska forskningen leder till förbättringar i vården som snabbt kan komma patienterna till del.

– Samtidigt vet vi att det inom sjukvården kan vara svårt att frigöra tid till detta. Att vi tillsammans med Örebro universitet nu kan tillsätta fyra universitetsöverläkare med ett tydligt forskningsuppdrag är ett viktigt steg när vi successivt bygger stark medicinsk forskning och utbildning i Örebro, säger sjukhusdirektör Jan Olsson.

De nya universitetsöverläkarna är en tjänstekonstruktion där 30 procent av arbetstiden är avsatt för forskning och handledning under två år.