Genförändring ett tecken på aggressiv prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män och tusentals drabbas varje år. Sjukvårdens stora utmaning är inte att hitta tumörer utan att bedöma om prostatacancern är aggressiv eller godartad – det vill säga om cancern kräver behandling eller inte. Ny Örebroforskning visar att en genförändring, ett så kallat ERG rearrangemang, kan vara ett tecken på en aggressiv form av prostatacancer.

– Denna genförändring är specifik för prostatacancer och hittas hos cirka 50 procent av de män som drabbats. Den kan upptäckas i urin och kräver inte att man tar extra vävnadsprover från patienten, vilket gör att den skulle kunna användas som ett komplement till PSA-testet, säger Maria Svensson, som har skrivit en avhandling i medicin vid Örebro universitet.

Med ett så kallat PSA-prov, ett enkelt blodprov, kan man i dag upptäcka tumörer. En cancertumör i prostatan kan antingen växa långsamt utan att ge några besvär eller växa snabbt och sprida sig till andra delar av kroppen. PSA-testet kan inte skilja de aggressiva från de ofarliga.

Många behandlas i onödan

Därför är det i dag betydligt fler män som får en cancerdiagnos och behandlas i onödan efter PSA-prov, än som botas från en livshotande cancer. Behandlingen ger i vissa fall bestående biverkningar som impotens, inkontinens och tarmproblem – med andra ord orsakar överbehandlingen mycket onödigt lidande.

Forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro arbetar för att ta fram diagnostiska och prognostiska metoder som ska kunna användas för att komplettera dagens PSA-prov.

Rätt behandling till rätt patient

– Om det visar sig att denna genförändring är ett tecken på en mer aggressiv form av prostatacancer så skulle antalet män som behandlas i onödan kunna minska och samtidigt skulle det minska vårdkostnaderna på sikt, säger Maria Svensson.

Målet är att sjukvården i framtiden ska kunna erbjuda rätt behandling till rätt patient. Ett genombrott skulle med andra ord innebära att läkare kan behandla rätt patienter utan att orsaka onödigt lidande.

– Troligtvis kommer inte en enda markör att lösa hela prostatacancerns gåta eftersom det är en komplicerad cancerform. Nu måste vi gå vidare och reda ut vilken roll denna genförändring kan ha vid prostatacancerdiagnos och eventuell behandlingsstrategi, säger Maria Svensson.

Text: Linda Harradine