Handelshögskolan skriver avtal om forskningssamarbete inom logistik

Handelshögskolan vid Örebro universitet har skrivit ett samarbetsavtal med Closer värt en miljon kronor under en fyraårsperiod. Closer är en nationell arena för forskning och utveckling inom området logistik och transporteffektivitet med basfinansiering från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och säte vid Lindholmen Science Park i Göteborg.

– Det här är ett viktigt steg i Handelshögskolans mål att utveckla forskningen inom logistik. Closer är en partner som ger oss möjlighet att påverka och samverka med andra centrala aktörer på området. Jag för till exempel redan samtal med forskare på Chalmers i Göteborg, säger Frans Prenkert, docent i företagsekonomi och forskningsledare för logistik och industriell marknadsföring vid Örebro universitet.

Ny kompetensbas

Handelshögskolans strategi är att samarbeta med näringslivet i Örebroregionen och etablerade forskningsinstitutioner vid andra lärosäten. En forskargrupp håller på att etableras som kompetensbas för civilekonomprogrammet och det planerade nya civilingenjörsprogrammet.

– Vi hoppas få examinationsrätt för civilingenjörer och då blir satsningen på logistik ännu viktigare, säger Sven Helin, prefekt på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Handelshögskolan vid Örebro universitet samarbetar bland annat med Regionförbundet Örebro, Örebro Science Park, Örebro och Hallsbergs kommuner och det omgivande näringslivet för att identifiera möjliga testsiter och projekt som kan förläggas till Logistikregionen Örebro som inkluderar Laxå, Hallsberg, Örebro och Arboga.

Closer och Lindholmen Science Park ser positivt på det nya samarbetsavtalet.

- För oss som en nationell arena är det särskilt intressant att få tillgång till kompetens och miljöer för demonstrationsprojekt utanför Göteborg. Därför är samarbetet med Handelshögskolan vid Örebro universitet och Regionförbundet Örebro mycket värdefullt och vi har redan börjat skissa på gemensamma projekt, säger Jerker Sjögren, programansvarig för Closer.