Hjärt-Lungfonden ger 1,2 miljoner till Örebroforskning

Två forskare i Örebro får sammanlagt 1,2 miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden. Torbjörn Bengtsson ska undersöka sambandet mellan tandköttsinflammation, parodontit, och hjärt-kärlsjukdomar och Godfried Roomans den ärftliga sjukdomen cystisk fibros. Det gemensamma målet är att utveckla nya effektiva metoder för att bättre kunna förebygga och behandla sjukdomar i hjärta, kärl och lungor.

Det finns flera studier som pekar på ett samband mellan inflammation i tändernas stödjevävnad och hjärt-kärlsjukdom, men exakt hur det sambandet ser ut är inte klarlagt. Professor Torbjörn Bengtsson ska tillsammans med sin forskargrupp undersöka detta i såväl cellstudier som kliniska studier.

– Det är känt sedan tidigare att tandbakterier frigörs i samband med att man till exempel borstar tänderna och vi har visat att en av dessa bakterier, Porphyromonas gingivalis, omvandlar kolesterol till en form som orsakar åderförkalkning och stimulerar blodproppsbildning, säger professor Torbjörn Bengtsson.

Förebygga och behandla

– Vårt mål är att kunna förebygga och behandla både inflammationen i tandköttet och följderna av den på ett tidigt stadium, säger professor Torbjörn Bengtsson.

Bättre behandlingar är målet också för professor Godfried Roomans. Cystisk fibros är medfött och en av de vanligaste ärftliga sjukdomarna i västvärlden. Den beror på ett fel i det protein som styr salttransporten genom cellerna, och som därmed indirekt ansvarar för vattenutsöndringen, eftersom det finns ett samband mellan transporten av salt och vatten. Följden blir att slemmet i luftvägarna blir segt och patienterna drabbas ofta av luftvägsinfektioner, som till slut förstör luftvägarna.

Forskning som räddar liv

– Vår målsättning är bland annat att utveckla metoder som gör slemmet mer lättlösligt och att bättre förstå olika bakteriers påverkan på vätsketransporten och immunförsvaret i luftvägarna, säger professor Godfried Roomans.

Hela 1,4 miljoner svenskar beräknas lida av hjärt-kärlsjukdom och ytterligare en miljon människor är sjuka i luftvägar och lungor. Hjärt-Lungfonden stöttar i första hand forskning som kan omsättas i praktisk vård så snart som möjligt. Forskningen ska med andra ord förbättra möjligheterna att rädda och förlänga liv.

Text: Linda Harradine