Hur orsakar tandlossning andra sjukdomar?

Mellan 40 och 50 procent av den vuxna befolkningen berörs av tandlossning, parodontit, och det finns ett samband mellan tandlossning och andra sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar och reumatism. Forskare vid Örebro universitet har fått 1,8 miljoner kronor av KK-stiftelsen och 0,65 miljoner kronor från Stiftelsen Olle Engkvist, bland annat för att tillsammans med Peas institut AB i Linköping finna diagnosmetoder för att tidigt upptäcka inflammationer orsakade av parodontit.

Exakt hur sambandet mellan tandlossning och andra sjukdomar ser ut är inte klarlagt. Nu vill forskarna, med professor Torbjörn Bengtsson vid Örebro universitet som projektledare, klargöra hur immunförsvaret och blodkärlen påverkas av bakterier, som sprids hos patienter med tandlossning. Målsättningen är att hitta tydliga sätt att diagnostisera vad som orsakar följdsjukdomarna av tandlossning och hur man kan förebygga och behandla både tandlossningen och följderna av den.

- Nya och känsliga metoder och instrument, som tidigt upptäcker inflammationer i tandkött och blodkärl kan få stor betydelse för folkhälsan och bidra till stora hälsoekonomiska vinster, säger Torbjörn Bengtsson.

Text: Lars Westberg