Internationellt samarbete nytt steg mot att lösa prostatacancerns gåta

Studier vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro visar resultat som i framtiden kan leda till ett vaccin mot prostatacancer. Örebroforskarna har inlett ett samarbete med forskarteam i Nordirland och Italien för att komma ytterligare steg på vägen mot en lösning.

Nyligen presenterade Sabina Davidsson, forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro, resultat som tyder på att en bakterie, Propionibacterium acnes, är en sannolik orsak till utveckling av prostatacancer. Örebroforskarna har knutit två andra forskarteam till sig för att påskynda det fortsatta forskningsarbetet.

- Med gemensamma resurser har vi möjlighet att öka förståelsen om infektion som bakomliggande orsak till att man drabbas av prostatacancer. Det kan öppna för framtida möjligheter för förebyggande behandling, säger Sabina Davidsson.

Framstående forskarteam

Nya samarbetspartners är professor Andrew McDowell vid University of Ulster i Belfast och doktor Marco Crescenzi vid National Institute of Health i Rom. Andrew McDowell är framstående inom bakterieforskning och Marco Crescenzi inom cancer- och inflammationsforskning.

- Samarbetet med professor Andrew McDowell handlar om ett antal projekt för att undersöka om det finns en koppling mellan Propionibacterium acnes-bakterien och utveckling av prostatacancer. Vi kommer att studera om det finns prostataspecifika bakterier, på vilket sätt de påverkar vårt immunförsvar och om man kan se skillnader mellan olika typer av bakterien när det gäller förmåga att påverka utvecklingen av prostatacancer, säger Sabina Davidsson.

Samarbete med doktor Marco Crescenzi är inriktat på att undersöka om det finns nya, okända bakterier i prostatakörteln och om samma bakterier kan identifieras i sädesvätska och urin.

Omkring 10 000 män får diagnosen prostatacancer varje år vilket gör den till den vanligast förekommande cancersjukdomen bland män.