Kampanjstart för ”Ny tid. Nya lösningar.”

Örebro universitets fundraisingkampanj – Ny tid. Nya lösningar – har startat. På torsdagskvällen den 17 oktober bjöds ett 60-tal representanter för företag, organisationer och offentliga verksamheter till universitetet för att ta del av fundraisingarbetet och den forskning som bedrivs.

- Örebro universitet har under ett drygt decennium utvecklats i stark tillväxt och med stora framsteg inom forskning och utbildning. Här har universitetet lyckats bygga forskningsmiljöer som ligger i framkant inom sina områden, med forskare som står på gränsen till betydande genombrott. Nu gör vi ytterligare en kraftsamling för att fortsätta den utvecklingen. Målet är att knyta till oss fler externa partners för att åstadkomma gemensam nytta till gagn för samhälle, näringsliv och individen, säger rektor Jens Schollin.

Viktigt för tillväxten

På torsdagskvällen presenterade Jens Schollin och kampanjkommitténs ordförande Mia Spendrup kampanjarbetet.

- Jag är övertygad om vikten av ett starkt universitet och en stark forskning. I min roll som VD för Loka Brunn vet jag också hur mycket ett samarbete med universitetet kan tillföra. Det är därför jag engagerar mig och vill bidra till universitetets utveckling, sa Mia Spendrup.

En kampanjkommitté bestående av personer med stort engagemang för Örebro universitet har knutits till fundraisingarbetet. Förutom Mia Spendrup ingår entreprenör Bosse Sandberg, hedersdoktor Carl Jan Granquist, Anne-Lie Carlos, Riskchef Swedbank, Peter Geisler, VD Arbesko, Hans Sandebring, styrelseordförande Örebro universitet, Joakim Alkman, styrelseordförande Nethouse AB och Per Johan Behrn, VD Behrn Fastigheter.

Samtliga beskrev sitt engagemang i ord som betonade vikten av att regionen har ett starkt universitet för sin fortsatta tillväxt. Det handlar både om kompetensförsörjning och företagsutveckling, menade de.

Långsiktiga relationer

På scenen intervjuades också de tre forskarna Amy Loutfi, robotik, Sabina Davidsson, medicin, och Helena Nilsson, kemi, om sitt viktiga arbete. Bland annat berättade Helena Nilsson om den expedition som forskningsmiljön MTM kommer att genomföra nästa sommar. Projektet Baltic Sea Expedition 2014 kommer att genomföra ett antal seglatser i Östersjön för att göra provtagningar, studera och kvantifiera problematiken kring mängden skräp och plaster i innanhavet.

Efteråt fick de inbjudna gästerna ta del av en minimässa där en rad forskare fick beskriva sitt arbete och svara på frågor.

Mer om fundraisingen finns att läsa på:
http://oru.se/Samverkan/Ny-tid-Nya-losningar/