Karriärdagar rustade studerande för jobb

Karriärdagarna på Örebro universitet ger studerande tips och lärdomar inför jobbsökande och arbetsliv. I två dagar erbjöds bland annat inspirationsföreläsningar, CV-skola, intervjuträning och rådgivning för att visa på karriärmöjligheter.

- Framför allt vill vi skapa möten mellan arbetsgivare och studenter, det ger arbetsgivare möjligheter till bra rekryteringar och studenterna ytterligare en möjlighet till exempelvis jobb eller praktikplatser, säger Anna Andreasson, karriärsamordnare vid Örebro universitet.

Karriärdagarna innehöll också ett Karriärtorg där våra studievägledare fanns på plats för att lyssna in och svara på studenternas frågor.

Ett av de engagerade företagen var IKEA Örebro.

- Vi vet ju att många studerande är intresserade av att jobba på IKEA. Därför var det naturligt för oss att vara på plats för att visa upp oss och visa på de möjligheter vi har att erbjuda, säger Olle Sjöfors, tillförordnad varuhuschef på IKEA Örebro.

 

Viktig signal

Maria Jönsson studerar tredje terminen på PR- och informationsprogrammet vid Örebro universitet. Hon var en av de studenter som tog chansen att få inspiration och råd kring jobb- och karriärvägar.

- Jag tyckte inspirationsföreläsningen med IKEA lät spännande så jag koncentrerade mig på den. Föreläsningen var bra och jag tror verkligen det är värdefullt med sådana här seminarier. I alla fall i den utbildning jag går är det väldigt mycket teori och det gör möten med arbetsgivare och arbetslivet väldigt viktigt, säger Maria Jönsson.

Hon tycker också att karriärdagarna är en viktig signal till de som utbildar sig.

- Det visar att arbetsgivare bryr sig om studerande, att de vill träffa oss och är intresserade av oss. Jag är imponerad av de företag och organisationer som kommer hit och visar att de söker kontakt. Det ger hopp om att det finns bra ingångar i arbetslivet trots en tuff arbetsmarknad.

CV-skola och intervjuträning

Katarina Skagerlund är kontorschef på Poolia i Örebro. Vid två seminarietillfällen erbjöd hon CV-skola och intervjuträning. Det handlar om jobbsökeri och att förse studerande med kunskaper och praktiska tips. De viktigaste råden inför jobbsökande tycker Katarina Skagerlund är att tidigt börja bygga ett CV med hjälp av extrajobb, sommarjobb och andra engagemang.

- Det handlar inte så mycket om vad man har gjort som att man har gjort något. Det ger en signal om att man är en engagerad och aktiv person vilket kan ha stor betydelse när man söker jobb. Ett annat råd är att tänka igenom vad man är för person och därmed rusta sig med självinsikt. Genom att reflektera över sig själv, sina kunskaper och vad man vill står man sedan på en starkare grund i en intervjusituation, säger Katarina Skagerlund.

Varför tycker Poolia det är viktigt att vara med under karriärdagarna på Örebro universitet?

- Vi vill synas och få kontakt med studenter. Vi är både ett bemannings- och rekryteringsföretag som ser studerande som potentiella jobbkandidater.