Kerstin Nilsson ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet

Kerstin Nilsson, universitetslektor på Institutionen för läkarutbildningen vid Örebro universitet, är ny ordförande i Svenska Läkaresällskapet från årsskiften.
- Så vitt jag vet är det här första gången någon från Örebro väljs till ordförandeposten och jag ser det här som ett kvitto på att Örebro nu räknas till en av landets medicinska fakultetsorter, säger Kerstin Nilsson.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en ideell, politiskt och fackligt obunden organisation med uppdrag att verka för en bättre sjukvård. Innan uppdraget som ordförande har Kerstin Nilsson varit vice ordförande i två år.

- Att få bli ordförande är oerhört inspirerande och en stor utmaning och jag är övertygad om vikten av att ha en stark, obunden, professionell organisation, som kan driva viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor.

Kerstin Nilsson har i grunden en klinisk yrkesbakgrund och har haft sin huvudsakliga verksamhet vid Kvinnokliniken i Örebro där hon är docent i obstetrik och gynekologi.

- Nu arbetar jag som lektor på läkarutbildningen vid Örebro universitet där jag sedan några år fått möjlighet att var med i uppbyggnaden av det nya läkarprogrammet och ansvarar för frågor kring professionell utveckling.

Ny vice ordförande i Svenska Läkarförbundet är Stefan Lindgren, professor i medicin vid Lunds universitet och överläkare vid Gastrokliniken, Skånes universitetssjukhus.