Magnus Lindberg fick Ellis och Ivar Janzons pris

Professor Magnus Lindberg, läkarutbildningen Örebro universitet och hudkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, har tilldelats Ellis och Ivar Janzons pris för god medicinsk forskning. Utdelningen ägde rum i samband med Svenska Läkaresällskapets årshögtid. Magnus Lindberg fick 70 000 kronor för sin omfattande experimentella och kliniska forskning, speciellt på kontakteksem av både irritativ och allergisk typologi.

- Jag blev överraskad och väldigt glad när jag fick priset. Betydelsen av forskning om eksem lyfts ju fram på detta sätt. Det känns uppskattande att få ett pris för något jag sysslat med hela mitt yrkesverksamma liv.