Många vill forska om skola och lärande

– Den senaste tidens intensiva debatt om skolan understryker vilket sug och behov det finns efter att arbetet i skolan ska ha vetenskapligt underlag. Att vi får så många sökande till varje doktorandplats är ett gott betyg för vår verksamhet.

Det säger Johan Öhman, biträdande professor i pedagogik och föreståndare för forskarskolan i utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik vid Örebro universitet. I september startar en ny omgång doktorander där och intresset har varit mycket stort, nästan 16 sökande per plats till de sex platserna i forskarskolan.

 

Den didaktiska forskningen handlar om allt som påverkar undervisning och innehåll i skolarbetet, hur lärandet organiseras och vad det innehåller. Forskarskolan behandlar relationen mellan undervisning, lärande och socialisation.

En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras institutionella och politiska förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll.

– Inte minst på grund av den politiska detaljstyrningen av skolan är det ett forskningsområde, som intresserar många lärare, säger Johan Öhman, som gläds över att ett så stort antal sökande visat intresse för didaktisk forskning, vilket visar att många känner ett stort behov av att bidra till det vetenskapliga underlaget för en fortsatt utveckling av läraryrket och den svenska skolan.

Många av de blivande forskarna vill utveckla sig inom sitt ämne och forskarskolan är ett samarbete mellan flera ämnen och forskningsmiljöer inom lärarutbildningen vid universitetet.

– Forskarskolan är en bra väg för att bygga upp en didaktisk kunskap, som ökar forskningsanknytningen och stärker lärarutbildningen med sina olika ämnen vid universitetet, säger Krister Persson, ordförande för universitetets Lärarutbildningsnämnd.