Mikroorganismer tema på välbesökt lärardag

"Mikroorganismer i vår närmiljö" var temat för den inspirationsdag som lockade ett femtiotal grundskole- och gymnasielärare till Örebro universitet på onsdagen.

- Det här är ett bra sätt för lärare att få kontakt med forskningsfronten inom vissa områden och ett bra sätt för forskare att föra ut ny kunskap. På det här sättet bidrar universitetet med kunskapsöverföring till samhället vilket är ett av våra uppdrag, säger Krister Persson, ansvarig för lärarutbildningarna på Örebro universitet.

Detta var andra gången som Örebro universitet stod som värd för en av dessa inspirationsdagar. Evenemanget var ett i en rad liknande evenemang för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan. Målet är att inspirera genom att presentera spännande nyheter från forskningen.

Inspirationsdagen arrangerades av Kungliga vetenskapsakademiens kommitté för skolfrågor och Skolverket.