Miljöforskare fick internationellt pris

Kemidoktoranden Dawei Geng vid Örebro universitet har fått det prestigefulla Otto Hutzinger-priset för sin presentation vid en internationell miljökonferens i Daegu i Sydkorea. Hans belönades för en ny metod för att analysera miljögifter.

För ungefär ett år sedan invigdes Waters Center of Innovation vid Örebro universitet som innebär att universitetet har tillgång till utrustning från Waters Corporation i Manchester och deltar i utvecklingen av olika analytiska instrument. Det handlar om att analysera olika långlivade, organiska miljögifter.

– Den här utrustningen har skapat förutsättningar för att göra analyser på ett mycket enklare sätt än tidigare, berättar Dawei Geng, som med en masterutbildning i Peking kom till Örebro för drygt ett år sedan för doktorandstudier här. Han har ett kinesiskt stipendium och lockades till forskningsmiljön MTM (Människa-teknik-miljö) under ledning av professor Bert van Bavel, som också är hans handledare.

Referenslaboratorium

Universitetets miljöforskningscentrum MTM är ett av FN:s tre referenslaboratorier för de miljögifter, som omfattas av Stockholmskonventionen från 2004, ett globalt samarbete för att minska användningen av de långlivade miljögifter som kallas POPs (persistent organic pollutants).

Det nu belönade arbetet är ett led i Dawei Gengs forskning, som handlar om att utveckla och säkra nya metoder för att analysera olika POPs och deras påverkan på människor och miljö.

Otto Hutzinger Student Presentation Award belönar framstående presentationer vid det årliga internationella dioxinsymposium, som uppmärksammar långlivade, organiska miljögifter. Professor Otto Hutzinger var initiativtagare till dioxinsymposierna, som arrangerats runt om i världen sedan 1980.

2011 fick Helena Nilsson från samma forskargrupp ta emot Otto Hutzinger-priset.

Text: Lars Westberg