Musslans lim kan reparera vävnad?

Musslor kan producera ett protein, som fungerar som ett lim när den ska sätta fast sig på olika slags ytor under vatten. Nu har forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset fått 1,8 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att se om det här proteinet går att använda kliniskt, till exempel för att transplantera brosk eller ersätta suturer för att sy ihop vävnad vid kirurgi.

Det finns redan idag en produkt, som bygger på musselproteinet. Örebroforskarna Mikael Ivarsson och Malin Prenkert, verksamma vid kliniskt forskningscentrum på Universitetssjukhuset, har med stöd av företaget som tar fram musselproteinet och landstingets forskningskommitté gjort en första studie av musselproteinets egenskaper.

Inte giftigt

- Vi har konstaterat att det inte är giftigt för mänskliga celler och att limningsförmågan är bra, säger Mikael Ivarsson. Hittills har vi arbetat med kasserad vävnad från ortopediska operationer. Nästa steg är att göra försök med levande vävnad, vilket innebär att vi behöver göra djurförsök.

Forskarna har kommit så långt att man tror sig veta att proteinet fungerar även för människor och bidraget från KK-stiftelsen gör att man bland annat kan anställa en forskare på heltid till projektet, vilket bidrar till snabbare resultat. Förutom kliniskt forskningscentrum är klinikerna för ortopedkirurgi och plastikkirurgi involverade i projektet.

Text: Lars Westberg