Negativa minnen leder till sömnbesvär

Ny Örebrostudie publicerad i The Journal of Positive Psychology visar ett tydligt samband mellan negativa minnen och sömnbesvär.
– Antalet negativa minnen förutsåg sömnsvårigheter, säger Shane MacDonald som skrivit artikeln tillsammans med Reza Kormi-Nouri, båda forskare i psykologi vid Örebro universitet.

Många människor drabbas av sömnproblem någon gång i livet. Hela 30 procent av vuxna svenskar rapporterar att de lider av sömnsvårigheter. Forskning har visat att negativa tankar kan vara startpunkten i en ond och negativ spiral mot depression. Psykologiforskare vid Örebro universitet visar att detsamma även kan gälla för sömnsvårigheter.

Värdesätta minnen

Deltagarna i Örebrostudien ombads att försöka minnas olika händelser från de senaste tio åren. Nästa steg var att värdesätta minnena. Deltagarna fick ge dem en status som positiva, negativa eller neutrala.

– De deltagare som hade många negativa minnen och inte så många positiva sov allra sämst. Samtidigt sov deltagarna som värdesatte sina olika minnen som positiva allra bäst. Vår studie visade alltså att det fanns ett klart samband mellan negativa minnen och sömnsvårigheter, säger Shane MacDonald.

Tankar en riskfaktor

– Vi vet redan att kön, ålder och emotion spelar in på hur vi sover. Detta blir ytterligare en pusselbit som faller på plats. ­Studien stödjer den kognitiva teorin om att våra tankar kan utgöra en riskfaktor för långvariga sömnproblem, säger Shane MacDonald, som tillhör Center for Health and Medical Psychology, CHAMP.

CHAMP är ett centrum för hälsopsykologi och medicinsk psykologi som startades 2005 vid Örebro universitet. Huvudsyftet med CHAMP är att undersöka psykologiska mekanismer som leder till psykisk eller fysisk hälsa eller ohälsa och målet är att hitta preventiva åtgärder.

Text: Linda Harradine