Ny bok samlar kunskap om familjecentrerad neonatalvård

När ett barn föds för tidigt eller är sjukt vid födseln är det viktigt att sjukhusvården ger möjligheter för barn och föräldrar till en nära anknytning både i form av en stimulerande vårdmiljö och att föräldrarna får vara delaktiga. Det här beskrivs i den nyutkomna antologin Familjecentrerad neonatalvård med Karin Jackson, medicine doktor och lektor vid Örebro universitet, som en av redaktörerna.

– Kunskaperna på det här området har ökat mycket. På 70-talet låg barnen i sina kuvöser under lysrören och det var liv och rörelse i rummet där de låg. Nu vet vi att det tidigt födda barnet mår bäst av en miljö som är så lik livmodern som möjligt, det ska vara tyst och ombonat runt det lilla barnet och det ska vara möjligt för familjen att vara med sitt barn.

Idén till boken, som Karin Jackson är redaktör för tillsammans med Helena Wigert, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, kommer från det forskningssamarbete som finns inom nätverket Barnafödande i Norden och alla kapitel är skrivna av forskande sjuksköterskor inom området neonatalvård.

Samlad forskning

– Vi märkte att det finns mycket forskning och kunskap om neonatalvård, som är värd att samla och sprida och att visa vad vi i Norden menar med familjecentrerad neonatalvård, säger Karin Jackson.

I Sverige föds ungefär fyra procent av alla barn, cirka 4000 per år, före graviditetsvecka 37 och räknas då som för tidigt födda. Många av dem är oproblematiska, men för de barn som kräver neonatal vård är det särskilt viktigt att föräldrarna kan erbjudas möjligheter till en mycket aktiv roll.

– Den familjecentrerade neonatalvården har utvecklats från att föräldrarna hade en mycket passiv roll till att vårdpersonalen nu ska ge ett professionellt stöd till familjen. Föräldrarna ska vara delaktiga både vad gäller att delta i och att fatta beslut om vården.

Framtiden

Boken diskuterar det här ur flera olika aspekter, som till exempel möjligheter för föräldrarna att vara med barnet dygnet runt, miljön för barnen, övergången från sjukhusvård till vård i hemmet, webbaserad vård och ”den dubbla oron” som handlar om barnets mor- och farföräldrar.

– Vi diskuterar också framtiden där man kan se att i det blir vanligare med sjukhusanknuten hemsjukvård, alltså att neonatalvården sker i hemmet men i nära kontakt med vården. Även e-hälsan, den webbaserade vården, kommer att bli vanligare, att föräldrarna efter utskrivningen kan stå i kontakt med vården via internet, speciellt den första tiden efter utskrivningen från sjukhuset.

Boken är tänkt att användas inom utbildningen inom vårdens specialistutbildningar, men vänder sig även till vårdpersonal, som kan ha intresse av att läsa om Familjecentrerad neonatalvård.

Text: Lars Westberg