Ny maskin kan effektivisera forskningen om prostatacancer

Lördagens informationsträff i Örebro om aktuell forskning på prostatacancerområdet blev mycket välbesökt. Högt på Örebroforskarnas önskelista står ett nytt tekniskt hjälpmedel som kraftigt kan effektivisera arbetet.

Vid Örebro universitet bedrivs världsledande forskning kring prostatacancer. I lördags anordnade universitetet en informationsträff för allmänheten på Scandic Grand i Örebro. Närmare 100 personer kom för att lyssna på "Ny riktning för prostatacancervården" och vilka utmaningar forskningen nu står inför.

Besökarna fick bland annat höra om nya diagnostiska möjligheter, fördelar och nackdelar med screening och nya behandlingsalternativ. De fick också veta hur de kan ge stöd till forskningen genom att bidra till köp av en TMA-maskin (Tissue Micro Array). Med hjälp av maskinen kan forskarna analysera vävnadsprover från över 100 patienter åt gången vilket skulle effektivisera arbetet avsevärt.