Ny masterutbildning för biomedicinska analytiker

Till höstterminen 2013 startar Örebro universitet en ny tvåårig masterutbildning för biomedicinska analytiker. Den nya inriktningen heter Klinisk laboratoriemedicin och ges inom masterprogrammet Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik. Inriktningen ger möjlighet till specialisering inom patologi, klinisk kemi och mikrobiologi. Det är Örebro universitet först i landet med.

- I våra kontakter med flera landsting och särskilt Universitetssjukhuset Örebro har vi sett en efterfrågan på biomedicinska analytiker med specialkunskaper inom vissa områden. Därför har vi utvecklat den nya utbildningen tillsammans med universitetssjukhuset och därmed kompletterat vårt utbildningsutbud, säger enhetschef Eva Oskarsson vid Örebro universitet.

Nya karriärvägar

En biomedicinsk analytiker arbetar med att analysera biologiska prov och kroppsliga funktioner, speciellt inom hälso- och sjukvården. Dagens masterutbildningar för biomedicinska analytiker är mer teoretiska och forskningsinriktade. Den nya utbildningen, som både blir teoretisk och praktisk, är speciellt utformad för de behov som finns på sjukhusen och fyller därmed ett tomrum för dem som vill gå vidare och specialisera sig inom yrket.

- Det här öppnar nya karriärvägar vilket kommer att öka yrkets attraktivitet. Vi har en stor generationsväxling framför oss där vi riskerar att förlora värdefull kompetens om vi inte klarar nyrekryteringen. Därför passar det här oss perfekt, säger Agneta Colliander, biträdande verksamhetschef vid laboratoriemedicinska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Flera fördelar

Eva Oskarsson vid Örebro universitet menar att det finns liknande behov inom fler landsting och att det pågår en inventering av vilka specialistkunskaper som efterfrågas på de sjukhus som ingår i regionen. Den nya utbildningen kommer dessutom att ge fler fördelar för dem som utbildar sig.

- Specialistkunskaper ger förutsättningar för mer avancerade yrkesuppgifter, det innebär större attraktivitet på arbetsmarknaden och antagligen högre lön. Den nya masterutbildningen är också en god plattform för den som vill gå vidare med forskarstudier, säger Eva Oskarsson.