Ny tjänsteinnovation stärker länets industriföretag

Nära tillgång till ny teknik ger Örebroregionens industriföretag och forskning kraftigt förbättrade förutsättningar för produkt- och produktionsutveckling. På försök kommer en industriell röntgentomograf att finnas på plats i Karlskoga från den 1 oktober. Bakom satsningen står Örebro universitet, Karlskoga Science Park och fem företag från det regionala näringslivet.

- Det här är en mycket spännande satsning som ger oss möjlighet att börja bygga upp en för landet unik kompetens inom ett intressant och nytt teknikområde, säger Lars Pejryd, professor maskinteknik vid Örebro universitet. Under hösten planerar vi att knyta två doktorander till projektet för att forska inom det här området. Redan idag har vi ett tiotal företag, även utanför regionen, som visat intresse för att samverka med oss kring denna analysteknologi.

Tredimensionella modeller

Datortomografi eller skiktröntgen är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten. Inom medicinsk diagnostik används datortomografin för att avbilda patienten och organ i tre dimensioner. Inom industrin kan tekniken bland annat användas till att skapa inte bara bilder utan tredimensionella modeller och prototyper. Det här är mycket användbart vid exempelvis provning, felsökning, tester och utveckling av nya produkter.

Det har förts diskussioner om att etablera en industriell röntgentomograf i Karlskoga under en längre tid. Frågan har drivits genom Karlskoga Science Park. Nu har man kommit en god bit på väg genom att Örebro universitets nybildade holdingbolag, Örebro universitet Enterprise AB, medverkar till att lösa finansieringen.

- Det här kan ge långsiktiga effekter i form av ny kompetens och konkurrensfördelar för industriföretagen i regionen och universitets forskning. På det här sättet kan det nya holdingbolaget bidra till att innovationer och forskning kommer samhället till nytta, säger Anna Ragén, VD för Örebro universitet Enterprise AB.

Målet är tio företag

Som ett första steg kommer röntgentomografen att hyras in under en femmånadersperiod där universitetets holdingbolag står för projektägarskapet. Projektet pågår under perioden oktober 2013 till och med mars 2014. För finansieringen står Atlas Copco, BAE Systems, Saab Bofors Test Center, Saab Dynamics och Exova Materials Technology, vilka tillsammans bidrar med sammanlagt 300 000 kronor, Karlskoga Science Park som bidrar med 280 000 och Länsstyrelsen Örebro län, som beviljat 220 000 kronor i Regionala tillväxtmedel.

- Målet är att få med tio företag från regionen och däribland också små och medelstora företag. Om intresset är tillräckligt stort och det finns förutsättningar att driva en affärsmässig verksamhet kan det bli aktuellt att etablera tekniken permanent, men i så fall blir det i de lokala industriföretagens regi, säger Katarina Gustafsson, projektledare för tomgrafiprojektet på Karlskoga Science Park.

Plats på Test Center

Projektledaren kommer från Karlskoga Science Park och Saab Bofors Test Center tillhandahåller en teknisk projektledare. Utrustningen kommer att vara placerad vid Saab Bofors Test Center i Karlskoga och kommer att erbjudas till regionens företag att hyra in sig i.

- Vi har trott på nyttan med en industriell datortomograf i flera år, och det känns mycket bra att projektet nu drar igång på allvar. Investeringen är väl stor för ett enskilt företag, särskilt ett mindre, men att nu utrustningen finns i regionen med möjlighet att hyra in sig betyder mycket. Jag är övertygad om att maskinen kommer till stor nytta redan under detta första inhyrningsskede, då vi kommer kunna lära oss hur den kan nyttjas och vilka begränsningar tekniken har, säger Stefan Krol, VD Saab Bofors Test Center.