Nytt bränsle i välfärdsdebatten

Tomas Englund, professor i pedagogik vid Örebro universitet, ger sig tillsammans med åtta andra forskare från Uppsala, Lund och Umeå in i debatten kring tjänsterna i välfärden och hur den ska styras.

Stefan Löfvén (S) startade debatten med ett inlägg i DN där han kritiserade sättet att styra välfärden med NPM-modellen (New Public Management) yrkeskunskaperna inom välfärden borde få större plats. Han nämnde särskilt skolan, arbetsförmedlingen och sjukvården där de yrkesverksamma inte får utrymme för sina professionella kunskaper.

Han fick mothugg av ekonomen Klas Eklund och professor i Public Management vid Harvard, Steven Kelman, som menade att NPM är ett framgångsrikt sätt att organisera välfärdstjänster på. Det finns brister i systemet, men då ska man förbättra och utveckla metoderna för utvärdering.

Tomas Englund och hans forskarkolleger menar att välfärdens tjänster har kvaliteter som inte går att mätas i kronor och ören, det sätter fokus på fel saker. De avslutar sitt inlägg så här:

”Sammantaget representerar NPM en helt annan logik än den som grundas i ett professionellt ansvarstagande. Det senare vilar på ömsesidig tillit och moraliskt omdöme, det vill säga ett förhållningssätt i relationer som NPM snarast undergräver genom sina mätsystem för standarder och förutbestämda indikatorer.”

Länkar till de olika debattinläggen:
Löfvén "Välfärdens yrken måste få sin frihet och status åter"
Eklund/Kelman "Löfvéns kritik mot styrning i skola och vård är felriktad"
Tomas Englund med flera "All kvalitet kan inte mätas"