Nytt samarbetsavtal mellan Örebro kommun och Örebro studentkår

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade på tisdagen om ett nytt samarbetsavtal mellan Örebro kommun och Örebro studentkår. Det nya samarbetsavtalet ger studentkåren ett fast verksamhetsstöd på 300 000 kr per år.

Kommunens samarbete med studentkåren har utvecklats mycket sedan det förra avtalet skrevs 1996. Parterna har ett aktivt samarbete i Universitetsstadsrådet och studentkåren har till exempel tagit över utlämningen av Örebro kommuns välkomstgåva till inflyttade studenter. Det nya avtalet innebär en dubblering av verksamhetsstödet gentemot tidigare.

– Det här är väldigt positivt, för oss betyder det höjda verksamhetsstödet både en tryggare ekonomi och att vi kan arbeta ännu mer för studenternas bästa. Med det nya avtalet blir det också mycket tydligt vad studentkåren och kommunen kan förvänta sig av varandra, det är viktigt för Örebro som studentstad, säger Louise Hammar, studentkårens ordförande.

I det nya avtalet finns även ett rörligt stöd, som hänger ihop med hur många välkomstgåvor till inflyttade studenter som hämtas ut. Det ger studentkåren drivkraft att sprida information om Örebro kommuns välkomstgåva. Andra delar i samarbetet är att Örebro kommun annonserar gratis i studentkårens tidning och att studentkåren ska arbeta med nya forum för kontakt mellan studenter, beslutsfattare och stora aktörer i Örebro.

– Universitetet och studenterna är viktiga för Örebro och stadens framtid. Nu satsar vi stort på att stärka samarbetet direkt med studentkåren, som representerar alla studenter på Örebro universitet. Örebro är redan idag en bra studentstad men nu vill ta ytterligare ett kliv framåt, säger Lennart Bondeson, KD, ansvarigt kommunalråd för bland annat universitets- och forskningsfrågor.