Ökade kunskaper stoppar malaria

Det var när Nakiwala Aisha Sambatya själv var gravid, drabbades av malaria och höll på att förlora sitt barn, som hon förstod hur viktigt det var att skydda sig mot sjukdomen. Det är också inspirationen till hennes doktorsavhandling, där hon i en fallstudie undersöker hur man med deltagande kommunikation kan förbättra informationen om malaria på landsbygden i hemlandet Uganda.

Aisha har under några månader i höst arbetat med sin avhandling tillsammans med sin bihandledare Leonor Camauër vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Humus, på Örebro universitet. Samma dag som ett TT-telegram berättade om WHO:s årliga malariarapport med framgångar i arbetet med att stoppa malaria var det dags för henne att återvända till Makerere University i huvudstaden Kampala, där hon doktorerar i Development communication i augusti.

– Hälso- och sjukvården i Uganda har långt ifrån tillräckliga resurser för att klara alla behov. Arbetet i projektet ”Stop Malaria” bygger mycket på frivilliga insatser. Jag har studerat hur det har fungerat i två distrikt, Masaka och Hoima. Det är byar i den verkliga landsbygden, som ligger avsides och som saknar internet, tidningar och annan struktur för att sprida information.

Frivilliga ska stärkas

Ute i byarna finns det ett Village Health System, som bygger på frivilliga insatser. I malariaprojektet handlar det om att utbilda och stärka dessa frivilliga, som i sin tur kan dela med sig av kunskaper och utrustning på plats, så att människor inte behöver resa långa vägar för att få hjälp och information.

– Lokala hälsoteam får utbildning i vilka läkemedel som finns och hur viktigt det är att sova under moskitnät. Det finns inte sådana till alla, men med ökade kunskaper kan de lokala hälsoteamen förklara vilka som har störst behov av att skydda sig mot malaria, till exempel gravida och personer med nedsatt hälsa. I byarna kan man också samla in pengar till dem som har de största behoven.

Aisha Sambatya gjorde fältstudier ute i byarna under fem månader och följde hur dialogen mellan projektledningen i ”Stop Malaria” och de lokala hälsoteamen fungerade och vilka resultat den gav.

– Jag har undersökt vilken information de frivilliga i byarna får och hur de sedan använt informationen, säger hon. Jag vet ju av egen erfarenhet hur viktigt det är att ha kunskaper om hur man skyddar sig men också vad man ska göra om man drabbas av sjukdomen.

Hon berättar att när hon själv fick malaria började det med att hon kände sig trött och svag, men trodde att det berodde på graviditeten. Men efter bara några dagar kom det kraftiga sammandragningar och hon fick hastigt åka till sjukhus. Det gick bra för henne och hon är nu mor till fem barn mellan två och elva år.

Nu vill hon att hennes forskning genom ökade kunskaper hos dem som allra störst nytta av det ska bidra till att stoppa malarian.

Sida-projekt

Besöket vid Örebro universitet är en del av ett projekt som Sida finansierar och som bland annat handlar om att utveckla medier och kommunikation som stöd för demokrati och bättre livsvillkor. Aisha Sambatya tycker att det varit mycket givande och hon är översvallande när hon beskriver hur hon tagits emot.

– Människorna här är mer afrikanska än vad man är i Afrika, jag har fått ett underbart bemötande med stor gästfrihet, säger hon.

Text: Lars Westberg