Örebro universitet får ansöka på nytt om civilingenjörsutbildning

Örebro universitet kommer att behöva ansöka om rätten till att utfärda civilingenjörsexamen igen. Det står klart efter att Universitetskanslersämbetet (UK-Ämbetet) avslagit universitetets ansökan om examensrätt.

UK-Ämbetet har påpekanden vad gäller lärarresurser och infrastruktur. Nu påbörjar universitetet omgående ett utvecklingsarbete för att åtgärda dessa påpekanden med målet att lämna in en ny ansökan till sommaren 2014.