Örebro universitet får nytt WHO-center för skadeförebyggande arbete

Örebro universitet blir del i världshälsoorganisationen WHO:s nätverk för skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande miljöarbete (WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion). På måndagen undertecknades ett samarbetsavtal vilket innebär att universitetet kommer att bistå med rådgivning och assistans på det säkerhetsförebyggande området både nationellt och internationellt.

Det handlar om forskning inom folkhälsa och att minska olyckor och skador i exempelvis skolor, på sjukhus och i trafiken.

- Olycksfall är ett stort folkhälsoproblem i hela världen. Vad vi vill åstadkomma är att öka medvetenheten kring problemen och skapa säkrare miljöer för människor att vistas i, säger Koustuv Dalal, forskare i folkhälsovetenskap och ansvarig för den här delen av verksamheten vid Örebro universitet.

Nytt samarbetscentrum

WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion vid Karolinska institutet, samordnar forskning och förebyggande arbete på området Safe Community i hela världen. Konceptet har introducerats i 90 länder. Verksamheten har samarbeten i mer än 50 länder med ett tiotal akademiska institutioner och genomför eller har genomfört säkerhetsförebyggande arbete i mer än 20 länder.

I och med måndagens undertecknande blir Örebro universitet organisationens första samarbetscentrum i Sverige (det andra i Norden). Bland annat kommer det internationella arbetet med att utveckla säkra miljöer för sjukhus (International Safe Hospital Network) att ledas från Örebro.

- Det här är ett stort steg för folkhälsoforskningen vid Örebro universitet. På det här sättet bidrar vi med kunskap i det praktiska folkhälsoarbetet samtidigt som vi skapar större möjligheter för internationella samarbeten för fler forskare och doktorander, säger Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet.