Örebro universitet höjer kvalitén i nationalekonomi

Örebro universitet får fortsatt förtroende att bedriva utbildning i nationalekonomi på kandidatnivå. Utbildningen får omdömet hög kvalitet meddelar Universitetskanslersämbetet (UK-Ämbetet) i dag.

- Ett välkommet, men också väntat beslut eftersom vi arbetat målmedvetet med att stärka utbildningen, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

I april förra året gav UK-Ämbetet (dåvarande Högskoleverket) sina kvalitetsomdömen för Örebro universitets utbildningar i nationalekonomi. Utbildningarna på magister- och masternivå fick båda omdömet hög kvalitet. Kandidatexamen visade däremot brist i ett av fem examensmål och fick omdömet bristande kvalitet.

Redan då hade Örebro universitet inlett ett förbättringsarbete av utbildningen, bland annat genom att införa nya arbetsformer för studenternas examensarbeten. I dag konstaterar UK-Ämbetet att utbildningen uppfyller kvalitetskraven och ger det samlade omdömet hög kvalitet.

- Nationalekonomi är inte bara ett viktigt ämne för vår handelshögskola och för Örebro universitet som helhet, det är också ett viktigt ämne i nationellt perspektiv. Genom att stärka forskning och utbildning på det här området förstärker vi också hela universitetets attraktionskraft, säger rektor Jens Schollin.

Det är något som Sven Helin, prefekt på Handelshögskolan vid Örebro universitet, instämmer i:

- Våra utbildningar har högt söktryck och en mycket hög andel av våra studenter får jobb efter examen. Med utgångspunkt från det fortsätter vi att utveckla våra program för att ge studenterna en konkurrenskraftig grund i arbetslivet.