Örebro universitet omstrukturerar utbildningsutbudet och satsar på hög utbildningskvalitet

Kommentar med anledning av Universitetskanslersämbetets (UK-ämbetets) analys av antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor.

Universitetskanslersämbetet beskriver i en analys att antalet heltidsstuderande vid landets universitet och högskolor minskar. Vid 26 av de 36 lärosäten som omfattas av analysen minskade antalet helårsstudenter mellan 2011 och 2012. För Örebro universitet är minskningen åtta procent vilket motsvarar 779 helårsstudenter. Men det beror inte på färre antal sökande eller på att universitetet tappat studenter.

- Snarare beror det först och främst på att vi omstrukturerar vårt utbildningsutbud. Vi har valt att satsa på de längre professionsinriktade programutbildningarna samtidigt som vi minskat antalet platser på distansutbildningar, kortare program och kurser. Som ett universitet på frammarsch är det viktigt att använda resurserna på ett effektivt sätt för att därmed kunna erbjuda utbildningar av högsta möjliga kvalitet, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

Naturlig anpassning

Minskningen av antalet platser är också en naturlig anpassning till de ekonomiska ramar som finns.

- Vi har utbildat fler studenter än vad vi egentligen haft utrymme till. Sedan några år tillbaka har vi successivt börjat anpassa oss vilket är en nödvändighet både ur personalsynpunkt och för att säkerställa och utveckla hög utbildningskvalitet, säger rektor Jens Schollin.

Till hösten 2012 sökte drygt 37 000 till Örebro universitet vilket var en ökning med 2 000 i jämförelse med 2011. På fyra år har antalet ansökningar till universitetets professionsinriktade program fördubblats.