Örebroforskare utvecklar internetbehandling för ungdomar

Hälften av alla tonåringar i Sverige drabbas av återkommande smärta och värk, vilket i sin tur ofta är kopplat till nedstämdhet och stress. Ida Flink, forskare i psykologi vid Örebro universitet, har fått 750 000 kronor från Idéprovningen för att utveckla webbaserad terapi som kan hjälpa drabbade ungdomar.

– Återkommande smärta och psykisk ohälsa går hand i hand. Skolhälsovården behöver bättre redskap för att kunna hjälpa elever med besvär och jag tror att kognitiv beteendeterapi som tar hjälp av modern teknik är en bra lösning, säger Ida Flink, som tillhör Center for Health and Medical Psychology, CHAMP vid Örebro universitet. 

KBT via internet har i tidigare forskning visat sig vara framgångsrikt vid smärta och psykisk ohälsa men det finns inte mycket forskning som rör just tonåringar. Dessutom har tidigare behandlingar fokuserat på antingen smärta eller psykisk ohälsa.

Skräddarsy behandlingarna

– Vi kommer fokusera på smärta, nedstämdhet och stress samtidigt, istället för att se dem som skilda problem. Vi kommer att skräddarsy behandlingarna och eleverna kommer i samråd med oss kunna välja vilka delar de vill jobba med, säger Ida Flink.

– Tonåringar utvecklas och förändras snabbt. De behöver flexibla insatser och därför tror vi på en behandlingsform där såväl längd som innehåll anpassas efter behov.

Projektet samarbetar med skolhälsovården och det är gymnasieelever som kommer få chansen att prova den nya metoden. De kommer att få tillgång till webbaserad självhjälpsinformation med konkreta råd och hemuppgifter. De kommer även att ha kontakt med en terapeut via en webbplattform men också via e-post och sms.

Första gången

– Terapeuten följer ungdomen genom hela behandlingen och om det finns behov för det kommer de att träffas, säger Ida Flink.

Det är första gången som KBT via internet erbjuds som en tidig åtgärd för smärta och psykisk ohälsa inom ramen för skolhälsovården. Det är en pilotstudie som ger forskarna en chans att bedöma om det är genomförbart i större skala och utveckla behandlingen ytterligare.

Text: Linda Harradine