Örebroprofessor får Erik Wellanders pris

Per Ledin, professor i svenska vid Örebro universitet, får Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område. Priset delas ut av Språkrådet i Stockholm i dag.

– Såklart är jag mycket hedrad, det är ett fint erkännande. Och jag gillar att det är just Erik Wellanders pris. Wellander var en gigant i 1900-talets språkvård. När jag på 1980-talet började på universitetet fick jag brottas med hans klassiker Riktig svenska, som jag lärde mig mycket av. På flera sätt är det jag intresserar mig för och skriver om influerat av honom, säger Per Ledin.

Professor Erik Wellander, som priset är uppkallat efter, anses vara en av de främsta svenska språkvårdarna och hans fond stödjer svensk språkvetenskaplig forskning inom språkvårdens område.

Nyskapande forskning

Per Ledin får priset för sin omfattande och nyskapande forskning om sakprosatextens roll i samhälle, skola och arbetsliv. Sedan 1990-talet har han haft en ledande roll inom svensk språkvetenskaplig textforskning. Det skriver Olle Josephson, ordförande i Erik Wellanders fond, i ett pressmeddelande.

Språkvård har traditionellt sysslat med hur ord och meningar ser ut och bör se ut, men hade länge ganska lite att säga om hur hela texter fungerar. Här har Per Ledins forskning spelat stor roll, fortsätter Olle Josephson.

Per Ledin har till exempel undersökt vilka språkliga medel som används för att skapa fokus och röd tråd i tidningstexter, rationaliteten i grundskolebarns till synes tokiga interpunktion, eller vilka texter undersköterskan på äldreboendet skriver en vanlig arbetsdag.

Blogg och historiska verk

Han har också skrivit historiska verk om till exempel den svenska veckopressens texthistoria, liksom grundläggande teoretiska artiklar. Tillsammans med Lennart Hellspong är han författare till textteoriboken Vägar genom texten.

Dessutom kan man läsa roliga och vetenskapligt välgrundade inlägg om bland annat språkvårdsfrågor som semikolon, hen eller särskrivning i Per Ledins blogg påsvenska.se.

Språkrådsdagen anordnas av Språkrådet och äger rum i Finlandshuset, Snickarbacken 4, i Stockholm i dag. Se information på Språkrådets webbplats, sprakradet.se

Text: Linda Harradine