Örebroprofessor i Skogsstyrelsen

Rolf Lidskog utsågs på torsdagen av regeringen till ledamot i Skogsstyrelsen för perioden 2013-16. Skogsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för att den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas i praktiken av dem som äger och brukar skogen.

Rolf Lidskog är professor i sociologi vid Örebro universitet. Han har tidigare suttit i Örebro universitets styrelse och sitter för närvarande i styrelsen för Sveriges Lantbruksuniversitet. I sin forskning har han framför allt studerat hur samhället bedömer och hanterar risker inom miljöområdet. Lidskog är verksam vid den mångvetenskapliga forskarmiljön Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS), Örebro universitet.

Det kan tyckas långsökt att en samhällsvetare tar plats i Skogsstyrelsen, men Rolf Lidskog menar att skogsfrågorna rymmer en rad viktiga framtidsfrågor där hans kunskaper som sociolog och miljöforskare kan göra nytta.

– Samtidigt som all skog har en ägare är den också allas. Det är en näring som sysselsätter hundra tusen personer, den är viktig för miljön och genom allemansrätten berörs många människor av vad som händer i skogen. Skogen är i mycket en mänsklig skapelse, vi har format den genom plantering och skötsel. Det finns en rad intressen, som ibland kan stå mot varandra, som till exempel miljömål och produktionsmål, som inte är lätta att hantera alla gånger men där samhällsvetenskapen kan spela en roll.

Text: Lars Westberg