Övergrepp mot barn skapar beröringsskräck hos idrottslärare?

- Det är självklart att vi ska skydda barn från olika övergrepp, men det finns också risker med att vi skapar en beröringsskräck som leder till att samhället blir mindre humant. Jag vill undersöka vilka pedagogiska konsekvenser det blir för idrottslärarna av att kroppen blir ”förbjuden” i samband med undervisningen.

Marie Öhman är docent och forskare i idrott vid Örebro universitet och har fått ett fyraårigt anslag på sammanlagt 1,6 miljoner kronor från Centrum för idrottsforskning, CIF. Hon har sett hur det i allt fler sammanhang skapas olika dokument för ”beröringspolicy”.

Inte problemfritt

- Olika skandaler och händelser inom till exempel kyrkor, skolor, idrotten och andra verksamheter med ungdomar och idrotten har skapat en diskussion om hur barn och vuxna kan umgås. Ett samhällsklimat, som med utgångspunkt från att skydda barn från övergrepp kanske leder till en beröringsskräck är inte problemfritt och det här är värt att studera närmare.

Hon har själv i sin undervisning stött på elever som säger att de som lärare har svårt att tänka sig att ta emot eller röra vid elever i olika sammanhang. Det finns också exempel på att ledare inte vågar ta upp barn i knät för att trösta dem och att idrottslärare undviker elevernas omklädningsrum. I Storbritannien har man på sina håll ett mycket strikt regelverk där till exempel simlärare inte ska ha händerna under vattnet när de hjälper barn lära sig simma.

Ett verktyg för lärare

Det finns en del forskning kring relationerna mellan tränare och aktiva inom idrotten, men Marie Öhman saknar forskning om förhållandena mellan idrottslärare och deras elever. Hennes projekt består av tre delar, den första handlar om att analysera texter och dokumentation. Vidare ska hon analysera ett antal inspelade idrottslektioner för att se när det är nödvändigt med beröring och så ska hon göra intervjuer med lärare för att ta reda på deras erfarenheter.

- Jag hoppas att den här studien kan bli ett verktyg i diskussionen om utbildningen i idrottsämnet i relation till hur olika ”beröringspolicyer” påverkar idrottslärarnas vardag, säger Marie Öhman.

Text: Lars Westberg