Pengar som underlättar

– Det här är inte så mycket pengar, men de är viktiga bidrag för att komma igång med olika projekt. Inte minst när det handlar om våra internationella forskningssamarbeten. Det säger professor Eva Georgii-Hemming på Musikhögskolan, som hör till de forskare vid Örebro universitet, som fått del av pengar som kallas anslag till forskningsinitiering från Riksbankens jubileumsfond.

De här pengarna delas ut fyra – fem gånger om året och i år har tre olika projekt vid Örebro universitet fått del av dem. Närmast använder en grupp vid MKV sina 100 000 kr till en internationell workshop kallad Transformations in Journalism 4-5 november.

Anna Roosvall är huvudsökande som representant för en organisationskommitté, som också består av Peter Berglez, Ahmed El Gody och Johanna Stenersen, alla vid MKV. Arbetet med detta sker inom ramen för forskargruppen Global Media, Global Transformations.

Pengarna till Musikhögskolan användes till en workshop tidigare i höstas om nordisk forskning kring musiklärarutbildning. Med utgångspunkt från tre olika antologier sammanfattades först forskningsläget och vad det betyder för kommande forskning. För att vidga perspektiven medverkade två forskare från Tyskland och en från USA som keynotes. Huvudfrågan för workshopen var att identifiera framtida forskning och möjligheter till samverkan.

Ett samarbete kring forskarutbildningen i juridik mellan universiteten i Örebro, Karlstad, Linköping och högskolan i Gävle har fått 70 000 kr för att ordna en handledar- och doktorandkonferens under hösten. Var för sig har lärosätena begränsade resurser inom juridikämnet och syftet med samarbetet är att skapa en tillräcklig kritisk massa av seniora forskare och doktorander för att kunna genomföra en konkurrenskraftig forskarutbildning i juridik. Professor Eleonor Kristoffersson är ansvarig från Örebro universitet.