Pengar till delaktighetsteater

Det treåriga forsknings- och utvecklingsprojektet Delaktighet och teater (DoT), ett samarbetsprojekt mellan Örebro universitet, landstinget och kommunen samt Länsteatern och Riksteatern, har för andra året fått 750 000 kronor från Kulturrådet. Projektet ska utveckla teckenspråkig scenkonst med Örebro som ett nationellt nav.

Just i kväll, fredag 11 oktober, är det premiär på en pjäs som är en del av projektet. Det är dansföreställningen ”My own bodies – all stars” som visas på Nya China.

Syftet med Delaktighet och teater är att skapa scenkonst som involverar döva hörselskadade
och hörande som publik, arrangörer och medskapare på lika villkor. Ett syfte är också att utveckla forskning och utbildning kring teckenspråkig scenkonst.

Delaktighet och teater hör på universitetet hemma inom forskningsgruppen CCD, Communication, culture and diversity, med professor Sangeeta Bagga-Gupta som vetenskaplig ledare.