Prestigefullt pris till Håkan Stattin

I dag, den 3 september, tar professor Håkan Stattin vid Örebro universitet emot The William T. Preyer Award for Excellence in Research on Human Development. Stattin och hans framlidna hustru, professor Margaret Kerr, belönas för deras internationellt erkända forskning kring barns och ungas utveckling.

Priset delas ut i Lausanne i samband med att European Association of Developmental Psychology, EADP, öppnar sin 16:e europeiska konferens kring utvecklingspsykologi med deltagande av 1600 forskare. Det här priset går till en europeisk psykolog, eller en grupp psykologer, som genom förstklassiga publiceringar i vetenskapliga tidskrifter gjort sig internationellt kända för bidrag som lett till ökad förståelse av människors utveckling.

Priskommittén har särskilt uppmärksammat de stora longitudinella studier som Håkan Stattin och Margaret Kerr arbetat med kring barns och ungdomars utveckling och faktorer som påverkar deras anpassning. Det handlar till exempel antisocialt beteende, kriminalitet, depression, blyghet, ångest, psykopatiska drag, samhällsengagemang, friska och skyddande faktorer , brottsförebyggande arbeten, föräldra-barn interaktion och kommunikation.

Framtidsfrågor

I samband med prisutdelningen kommer Håkan Stattin att få 45 minuter att inför konferensdeltagarna sammanfatta var man står idag i ungdomsforskningen internationellt, styrkor och begränsningar, vilka de brännande framtida forskningsfrågorna är och hur man ska tackla dem.

William Thierry Preyer (1841-1897), som gett namn åt priset, var född i England men var verksam under många år vid universitetet i Jena, Tyskland. Han var inspirerad av Charles Darwin och ses som en viktig föregångare i forskningen om mänsklig utveckling baserad på observation och experiment.

Text: Lars Westberg