Racinglegend på spännande teknikdag

Vad har racinglegenden Adrian Reynard, Bosse Bildoktorn och robotforskaren Amy Loutfi gemensamt? Svaret är att de alla medverkade vid en spännande dag i ingenjörskonstens tecken under motorsportveckan i Karlskoga.

Adrian Reynard är ett stort namn inom motorsporten. Hans chassikonstruktioner har varit världsledande i många av motorsportens prestigeklasser. Han har också starka band med Engineering and Applied Science vid Cranfield University och Motor Sport Design vid Oxford Brookes University, båda i Storbritannien. En betydande del av sin tid ägnar han åt utbildningsfrågor och att fostra nya lovande ingenjörer inom motorsporten.

 

 

- Jag vill skapa kontaktytor mellan utbildning och arbetsmarknad och ägnar mycket tid till mentorsprogram. Jag är själv lyckligt lottad eftersom jag i unga år hade turen att omges av bra mentorer. Jag vet hur viktigt det är, både för att våga och för att utvecklas, samtidigt som det ger möjligheter för motorsporten att ta till vara lovande talanger, säger Adrian Reynard.

Motorsporten är visserligen liten i förhållande till bilindustrin, och än mindre i förhållande ill teknikindustrin stort, men branschen har mycket att lära ut.

- Allt fler företag och industrier riktar blickarna åt vårt håll för att lära. Här har ingenjörer och konstruktörer lärt sig att jobba snabbt, noggrant och under pressade förhållanden och samtidigt lyckats nå framgångsrika resultat. Motorsporten har i många delar haft förmågan att få ut det bästa av människor och det är något som resten av världen och inte minst
ingenjörskonsten i stort kan ta lärdom av.

Ökat intresse för ingenjörsyrket

Adrian Reynard var en av föreläsarna under temadagen "Motor of Engineering – Ingenjörskonst som drivkraft " som anordnades på Nya Folkets hus i Karlskoga. Även Erik Grundberg, ansvarig för Combitechs utvecklingscenter i Trollhättan, Amy Loutfi, robotikforskare vid Örebro universitet och Leif Larsson, en av männen bakom JAS, medverkade. Bakom arrangemanget stod Örebro universitet, Karlskoga Science Park och Karlskoga motorsportvecka.

- Ingenjörskonsten är naturligtvis en oerhört viktig del för samhällsutvecklingen. Och det känns naturligt att vi genomför evenemanget just i Karlskoga som är en ort med stark teknisk tradition och många tekniskt framstående företag, säger Anna Ragén, avdelningschef på Örebro universitet.

Hon tror också att motorsporten och motorsportveckan kan bidra till att fler får upp ögonen för ingenjörsyrket.

- Efterfrågan på ingenjörer är hög och kommer med stor sannolikhet att fortsätta öka i framtiden. Genom vår seminariedag skapar vi en mötesplats för studenter, näringsliv och några av ingenjörskonstens stora namn, säger Anna Ragén.