Radio för nyfikna på forskning

I dag lanserar Örebro universitet poddradio. Forskare inom humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap står bakom satsningen tillsammans med institutionens innovationsråd.

– Vi vill kommunicera forskning och hoppas att radioprogrammen ska bli en länk mellan universitetet och samhället, säger Marie Gelang, forskare i retorik, som medverkar i ett av programmen där hon intervjuas av Magnus Sundell.

– Vi har haft som mål att göra forskning tillgänglig. Min uppgift har varit att plocka fram det som intresserar mig och som jag tror intresserar många andra också, säger Magnus Sundell, journalist och medlem i innovationsrådet vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Drivkraften för projektet har varit att lyfta fram intressant forskning som pågår vid Örebro universitet men också att ge forskarna en arena där det finns utrymme att problematisera och prata till punkt.

– Det är forskning som många människor kan relatera till och som berör människors vardag, säger Marie Gelang som i sitt program berättar om sin forskning om kroppsspråk. Hon svarar på om det är möjligt att ljuga med kroppen och om man kan träna upp sitt kroppsspråk eller om det är medfött.

Text: Linda Harradine