SFI-utbildning i förändring

Målet för SFI-utbildningen, Svenska för invandrare, har förändrats från att vara inriktad mot deltagande i samhället till att handla mer om anpassning till arbetslivet. Det här beskriver Jenny Rosén, vid Örebro universitet, i sin doktorsavhandling Svenska för invandrarskap?

Avhandlingen beskriver hur den här utbildningsformen uppstår på 1960-talet, vilket syfte den har i dels ett samhällsperspektiv, dels ett personperspektiv. Hon utreder också varför vi behöver en utbildning för invandrare och vilken inriktning den ska ha.

Utgångspunkten för SFI-utbildningen är behovet för dem som går utbildningen att lära sig svenska. Men hur det gått till och vilket mål svenskundervisningen haft, visar sig ha förändrats genom åren. Detta gäller bland annat relationen mellan språk, utbildning och arbete. Idag är målet med SFI flexibilitet, effektivitet och anställningsbarhet, att de som går utbildningen ska vara anställningsbara och anpassade efter de krav som arbetsmarknaden ställer.

Ändrat fokus

På 1980-talet hade utbildningen ett annat fokus, mer en inriktning mot omsorg, omhändertagande och delaktighet i samhället. Målet var att invandrarna skulle delta i samhällslivet, exempelvis politik och kulturliv.

Den första läroplanen för SFI kom 1971 och undervisningen drevs till en början av studieförbund, bland annat ABF, men kommunaliserades 1986.

– Från 1965 fram till 1980-talet var också facket väldigt aktivt, och målsättningen var att de som gick SFI-utbildningen skulle fungera i arbetslivet.

Jenny Rosén, som arbetar vid Dalarnas högskola, har med sin avhandling velat lyfta fram hur gränsdragningen mellan invandrare och svenskar skett, dels genom SFI, dels genom föreställningar om Sverige som geografisk plats och om invånarna.

Invandrarbegreppet

– Artiklarna i avhandlingen har olika fokus beroende på hur diskurserna i utbildningen interagerar, exempelvis hur begreppen invandrare och invandrarkvinnor förändras över tid. Det är begrepp som måste fyllas med mening, som vem är invandrare respektive vad det innebär att vara invandrare.

– I analysarbetet har föreställningar om kön och jämställdhet visat sig viktiga då gränsdragningar mellan svenskar och invandrare förhandlas, säger Jenny Rosén.

– Jag har bland annat tittat på vad som är viktigt vid gränsdragningen när det gäller föreställningen om jämlikhet mellan män och kvinnor, såväl i texterna som i undervisningen. SFI framställs som en åtgärd för att hjälpa invandrarkvinnor att komma in i samhället men också som ett forum för att undervisa om jämställdhet, förklarar hon.