Simulering kan ge snabbare hjälpinsatser

Om man i förväg kan ta reda på hur människor kommer att röra sig efter en jordbävning förbättras möjligheterna att sätta in hjälp och räddningsinsatser där de bäst behövs. Det är ett exempel på vad forskare vid Örebro universitet vill studera i ett projekt som kallas RM4RS.

Projektet har nu fått 600 000 kronor från KK-stiftelsen till en fallstudie, som är tänkt att leda till ett större projekt. Det är ett samarbete mellan Saab Dynamics och Örebro universitet.

- Saab har en teknik att mycket snabbt få fram 3D-kartor över ett område. Om vi kan kombinera det med våra kunskaper om hur man simulerar mänskligt beteende kan det bli ett mycket användbart verktyg vid till exempel naturkatastrofer eller andra sammanhang där man snabbt vill skapa en bas för en optimerad simulering av säkerhetsförhållanden och transportmöjligheter, säger Franziska Klügl, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet.

Många områden

Hon forskar kring mulitiagentbaserad datorsimulering där agenter programmeras att agera på ett visst sätt genom intryck från omgivningen och andra agenter. I exemplet med jordbävningen är det människor som är agenter, men det kan i andra fall var djur, bakterier eller bilar. Tekniken kan tillämpas inom många, olika områden.

Text: Lars Westberg