Statskunskap med hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ger nu kandidat- och magisterutbildningarna i statskunskap vid Örebro universitet omdömet ”hög kvalitet” och ser heller inget problem för universitetet att utfärda både kandidat- och magisterexamen i ämnet.
– Ett inte oväntat men ändå välkommet besked, säger universitetets rektor Jens Schollin.

Det var i juni 2012 som dåvarande Högskoleverket ville att Örebro universitet skulle komma in med redogörelser för hur utbildningarna i statskunskap skulle förbättras för att säkra examinationsrätten.

– Vi har genomfört ett omfattande arbete, som nu gett ett väntat gott resultat, säger Jens Schollin.

Anna-Karin Andershed, som är prefekt vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS), ser också UKÄ:s besked som ett kvitto på ett målmedvetet arbete.

– Ämnesgruppen har arbetat hårt och konstruktivt med alla delar av utbildningen, säger hon. Man har gjort ett gediget analys- och utvecklingsarbete på samtliga nivåer, som handlar om såväl undervisning som examination och organisation. Det är det arbetet som lagt grunden för UKÄs bedömning och positiva besked.

Med de åtgärder som universitetet vidtagit anser UKÄ att utbildningen ger studenterna goda förutsättningar att nå sin examen. UKÄ ger det samlade omdömet hög kvalitet för utbildningen till såväl kandidatexamen som magisterexamen i statskunskap.