Stort intresse för seminarium om nya läkarutbildningen

- För att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården och framtidens kunskapssamhälle står inför måste läkarutbildningen göras om från grunden. Fokus bör vara på den framtida läkarrollen och den kroniska sjukdomsprocessen.

Det säger regeringens särskilde utredare Stefan Lindgren, som på Örebro universitets seminarium i Almedalen berättade om den nya utredningens förslag.

Intresset var stort när Örebro universitet arrangerade seminarium om framtidens läkarutbildning under politikerveckan i Almedalen. I mitten av mars överlämnade utredaren Stefan Lindgren, professor i medicin vid Lunds universitet och överläkare i gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, betänkandet "För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning".

Sammanhållen väg

Utredningen föreslår bland annat en sammanhållen väg fram till legitimation. Ansvaret är idag delat mellan staten och landstingen. Utredningen menar att det finns flera skäl till att modellen med allmäntjänstgöring (AT) som krav för att få legitimation, och därmed rätt att självständigt utöva läkaryrket, har tjänat ut sin roll.

Förslaget innebär att kraven för läkarexamen skärps, och att utbildningstiden förlängs, men att tiden fram till legitimation minskar.

De nya mål som utredningen föreslår för läkarexamen har stark betoning på vetenskapligt förhållningssätt, medicinskt beslutsfattande och professionella kompetenser som till exempel kommunikativ förmåga, etiskt förhållningssätt och socialt ansvarstagande. Målen för utbildningen får en tydlig koppling till målen för god vård.

Arena för diskussion

På plats i Almedalen fanns, förutom Stefan Lindgren, en rad företrädare för läkarkåren, medicinska fakulteter, kommuner och landsting, för att debattera vad utredningens förslag innebär i praktiken.

- Sedan två år tillbaka erbjuder Örebro universitet läkarutbildning. För oss är det därför både naturligt och intressant att diskutera den här frågan. Med vårt seminarium i Almedalen vill vi skapa en arena för en öppen diskussion kring utredningens förslag och hur läkarutbildningen ska se ut i framtiden, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

Sedan 2011 erbjuder Örebro universitet läkarutbildning. Fullt utbyggt kommer programmet att omfatta 700 studenter. En ny anläggning, Campus USÖ, avsedd för läkarstuderande och medicinska forskare, är under uppförande i direkt anslutning till Universitetssjukhuset Örebro. Den kommer att stå klar vid årsskiften 2013/2014.

Medverkande vid seminariet:

Stefan Lindgren, utredare av läkarutbildningen, Lunds universitet

Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning, Karolinska institutet

Göran Stiernstedt, chef Avdelningen vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting

Eva Engström, ordförande utbildnings- och forskningsdelegationen, Sveriges läkarförbund

Lars-Axel Nordell, riksdagsledamot KD

Barbro Westerholm, FP, riksdagsledamot

Marie-Louise Forsberg-Fransson, S, landstingsstyrelsens ordförande, Örebro läns landsting

Torbjörn Andersson, biträdande programansvarig för läkarutbildningen, Örebro universitet

Se mer bilder från seminarierna i Almedalenhttps://www.facebook.com/#!/OrebroIAlmedalen/photos_stream