Stort intresse för styrelsefrågor

Mod, omtanke och handlingskraft. Det var Ebba Lindsös recept på bra egenskaper i en styrelse när hon inför 230 personer berättade och besvarade frågor om styrelsearbete.

- Mod att ompröva tidigare beslut, omtanke om uppdragets natur, och handlingskraft för att utveckla och förändra när förändringar behövs, löd några av råden.

Ebba Lindsö är ordförande i Sjätte AP-fonden och har bland annat bakgrund som VD på svensk Näringsliv och chefredaktör på TT och Affärsvärlden. Hon var en av flera namnkunniga föreläsare och näringslivsprofiler när föreningen StyrelseAkademien Örebro anordnade Stora Styrelsedagen på Örebro universitet. Målet var att utbilda i styrelsefrågor.

- Vi vill sätta fokus på styrelsefrågor för att ge inspiration till att utveckla styrelsearbetet i företag och organisationer, säger föreningens Stefan Hertin, som tillsammans
med StyrelseAkademien Örebros ordförande Elisabeth Sverresson ansvarade för evenemanget.

- Dagen är utformad som en utbildning i seminarieform där ett antal föreläsare får berätta om ledarskap och styrelsefrågor ur sina olika perspektiv.

Fjärde året

Det här var fjärde året som evenemanget anordnades i Örebro. Inledningstalare var rektorn för Örebro universitet, Jens Schollin, som beskrev lärosätets kraftfulla utveckling och något om ledningsorganisationen. Moderator var Mia Odabas. Övriga föreläsare var:

  • Bengt Lejsved, en av Sveriges mest erfarna chefsrekryterare
  • Lislotte Jansson styrelseordförande i Hypergene och ordförande för Centrum för Molekylär Medicin på Karolinska Institutet
  • Håkan Svanberg, VD på K3 Nordic AB
  • Ulf Gejhammar styrelseordförande för Örebro Hockey
  • Magnus Frostenson, docent i företagsekonomi och lektor på Handelshögskolan vid Örebro Universitet
  • Satish Sen, författare, utbildare och rekryterare av ledamöter till aktiebolag och ideella organisationer