Studentenkät viktig del i universitetets utvecklingsarbete

Studenterna vid Örebro universitet ger en övergripande bra bild av sin studiemiljö och skulle rekommendera andra att studera i Örebro. Det visar den enkät som 1 600 studenter har svarat på. Samtidigt redovisas flera utvecklingsområden som universitetet nu kommer att arbeta med.

Undersökningen är ett led i Örebro universitets utvecklingsarbete för en god studiemiljö. I höstas tillfrågades 5 500 studenter om att delta i undersökningen NSI (Nöjd Student-index). De fick svara på en rad frågor som berörde till exempel trygghet, lokaler, stämning och teknisk service.

- Det här är en viktig del i vårt långsiktiga förbättringsarbete för att stärka Örebro universitet som ett attraktivt lärosäte. Genom att målmedvetet arbeta för en bra arbetsmiljö både för studenter och medarbetare, kan vi fortsätta vår positiva utveckling, säger universitetsrektor Jens Schollin.

Påbörjat förbättringsarbete

Enkäten visar att studenterna generellt sett är nöjda med sin studiemiljö och att universitetet erbjuder ett bra studentliv. Som student är man stolt över att tillhöra Örebro universitet och skulle även rekommendera andra att studera här.

De tydligaste förbättringsområdena handlar om behovet av studiearbetsplatser och studentpentryn. Många efterfrågar fler platser för självstudier, med möjlighet till tysta läsplatser, och platser för grupparbeten.

Örebro universitet har redan påbörjat arbetet med förbättringar. Fler och nya studiearbetsplatser, förbättrad serviceinformation samt förbättrade bibliotekstjänster är några exempel.

– Från Örebro studentkårs sida tycker vi att det är bra att dessa saker kommer fram. Det visar att det behöver utvecklas och det känns positivt att universitetet tar det här på allvar, säger Jacob Höglund, ordförande för Örebro studentkår.