Svensk satsning på forskning för en giftfri miljö

Forskningscentret Swedish Toxicology Sciences Research Center, Swetox, har i dag beviljats 30 miljoner kronor från Stockholms läns landsting. Sammanlagt har centret fått 145 miljoner kronor för att ta reda på hur kemikalierna i vår vardag påverkar miljö och människors hälsa. Örebro universitet är ett av tio svenska universitet som ingår i Swetox.

Swedish Toxicology Sciences Research Center, Swetox, ska arbeta för ett kemikaliesäkert samhälle, förbättrad hälsa och en hållbar miljö. Genom högteknologisk forskning, kunskaps- och metodutveckling ska Swetox ta fram lösningar för att bedöma säkerhet och hälsoeffekter hos kemikalier, läkemedel och hormonstörande ämnen.

– Detta är den största enskilda forskningssatsningen för en giftfri miljö någonsin och den behövs. Experiment visar att flera vardagskemikalier påverkar vårt hormonsystem. Samtidigt ökar folksjukdomar som diabetes och olika cancerformer. Men med ny teknik och ökad kunskap kan vi vända utvecklingen och skapa goda förutsättningar för en hållbar miljö och en bättre folkhälsa, säger professor Bert van Bavel, som leder forskningen kring miljögifter vid Örebro universitet.

Tio universitet

Swetox är ett unikt samarbete mellan de tio största universiteten i Sverige och samordnas av Karolinska Institutet. Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet ingår. Finansiärer är Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Forskningsrådet Formas, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

– För landstinget är det viktigt att invånarna har tillgång till en hälso- och sjukvård som utvecklas och blir allt bättre men också att vi bidrar till och tar ansvar för vår miljö. Genom denna satsning bidrar landstinget till innovativ, banbrytande och nödvändig forskning, säger Charlotte Broberg (M), biträdande finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Centret förläggs till AstraZenecas tidigare lokaler i Gärtuna/Södertälje och anslagen gör det möjligt för fler forskare att använda sig av anläggningen och bidrar till fler möjligheter att föra ut nyvunnen kunskap till myndigheter och företag.

Text: Linda Harradine, Karolinska Institutet