Systemvetenskapliga programmet på stark frammarsch

Intresset för systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet ökar. På två år har antalet förstahandssökande flerdubblats.

- Vi har ett mycket nära samarbete med många IT-företag som erbjuder projekt- och examensjobb och dessutom ofta rekryterar våra studenter. Det kan vara en förklaring till varför just vår utbildning har blivit så populär, säger Jenny Lagsten, programansvarig på Örebro universitet.

Vårterminen 2012 hade systemvetenskapliga programmet på Örebro universitet 93 förstahandssökande. Ett år senare var siffran 186. Till vårterminen 2014 har programmet 253 sökande. Det är en dramatisk ökning som också delvis är en spegling av behovet inom IT-branschen.

- Vi har jobbat målmedvetet för att utveckla och kvalitetssäkra kurserna. Vi har erfarna lärare med forskningskompetens. Dessutom har vi lagt stor vikt vid att ge våra studenter bra programmeringskunskaper vilket jag tror är en styrka. Våra systemvetare är duktiga programmerare likväl som duktiga verksamhetsanalytiker och vana att arbeta i projekt, säger Jenny Lagsten.

Projektarbete en framgångsfaktor

I utbildningen har de studerande möjlighet att göra en projekttermin ute på företag, något som många IT-företag har bra erfarenheter av. Nethouse är ett av dem.

- Studenterna tillför en vitalitet till arbetsmiljön som vi uppskattar, det är roligt och utvecklande att ha studenter med i verksamheten, och dessutom är det ett sätt för oss att lära känna dem bättre inför eventuella anställningar, säger teamchef Pia Liljenroth på Nethouse.

Projektarbetena löper över en termin där studenterna får handledare från företaget och möjlighet att jobba med utveckling av exempelvis system och mobila appar. Flera IT-företag medverkar också med kompetens i själva utbildningen.

- Våra konsulter anlitas som föreläsare i delar av utbildningen, till exempel på programmeringskurser. Det här ger oss bra kontakter med studenterna samtidigt som jag tror utbildningen blir mer gångbar då den får en praktisk och aktuell koppling till de behov som finns i branschen, säger Pia Liljenroth på Nethouse.