Teknik för framtidens intelligenta hem testas i Örebro

En tryggare och friskare ålderdom är målet för forskningen inom Giraffplus. Det internationella projektet, som leds av forskare vid Örebro universitet, utvecklar avancerade tekniska hjälpmedel för äldre i nära samarbete med användarna. Nu ska tekniken testas i riktiga hem.

Tekniken har testats i en forskningslägenhet i Örebro, men nu ska forskare i Sverige, Italien och Spanien utvärdera den nya tekniken i riktiga hem.

– Två personer i Örebro ska få tekniken installerad i sina hem nu. Sedan kommer ytterligare tre hem läggas till under hösten. Detsamma händer i Malaga och Rom. Allt som allt kommer Giraffplus testas i 15 olika hem i de tre länderna, säger Anette Forsberg, som är projektledare för primärvårdens del i Giraffplus.

Snabbt larma i akuta situationer

Giraffplus tar fram tekniska lösningar som gör det möjligt att kontinuerligt övervaka äldres hälsa genom ett nätverk av sensorer i hemmet. Det kan mäta blodtryck och kroppstemperatur, registrera rörelser och upptäcka om någon ligger stilla ovanligt länge, eller plötsligt ramlar.

Informationen från sensorerna analyseras av ett intelligent system, som snabbt kan larma vårdgivaren i akuta situationer, men det kan också användas för långsiktig utvärdering av patientens hälsa.

– Systemet ska till exempel kunna kartlägga en persons sömnmönster, när det finns behov av det. Genom att mäta aktiviteten i lägenheten under natten kan såväl patienten som vårdgivaren få en bra överblick över situationen och sätta in rätt insatser, säger professor Silvia Coradeschi vid robotikforskningscentrumet AASS på Örebro universitet, som är koordinator för projektet.

– Från en sjukgymnasts perspektiv så är det ett bra och enkelt sätt att till exempel kunna mäta graden av aktivitet och få tydlig information, säger Anette Forsberg.

Ett bra komplement

En fjärrstyrd mobil robot med bildskärm och högtalare, den så kallade Giraffroboten, kommer att vara en del av systemet. Med hjälp av den kan vårdgivare "besöka" patienten för att de tillsammans ska kunna diskutera och planera vård utifrån den information som systemet har registrerat.

– Under testperioden kommer jag och en distriktsläkare använda Giraffen för att besöka användarna utifrån deras behov. I framtiden ser vi den här modellen som ett bra komplement och en valmöjlighet för patienter. Vissa människor föredrar att komma till sjukhuset medan andra hellre slipper att resa. Vi är alla olika, säger Anette Forsberg.

Endast personer som användaren har godkänt har tillgång till systemet och ingen information skickas vidare utan godkännande. Målet är ett användarvänligt system som erbjuder tjänster som upplevs som okomplicerade och värdefulla och som ökar tryggheten och livskvaliteten.

Oroliga anhöriga

– Användaren kan låta andra än vårdgivare ta del av informationen. Kanske anhöriga som är oroliga av olika anledningar och vill kunna se att allt står rätt till i lägenheten eller göra ett besök med hjälp av Giraffen, säger Anette Forsberg.

– Just den långsiktiga utvärderingen och samspelet med användarna är en av de faktorer som gör vårt projekt unikt. Det är det som krävs för att innovativa idéer verkligen ska komma till nytta, säger Silvia Coradeschi.

Giraffplus, som samordnas av Örebro universitet, omfattar 12 samarbetspartner i 7 europeiska länder. De svenska samarbetspartnerna är Örebro läns landsting, Mälardalens högskola, Lunds universitet, samt de två företagen Tunstall AB och Giraff AB. Projektet stöds även av Robotdalen och Örebro kommun. Europeiska partners är ISA Intellicare, XLAB Research, Azienda Sanitaria Locale Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ISTC, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ISTI. GiraffPlus finansieras av EUs sjunde ramprogram, under kontrakt #288173. FP7 - ICT - Challenge 5: ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance.

Text: Linda Harradine