Tre universitet bakom ny satsning på genusforskning

Forskningscentrumet GEXcel fortsätter i ny form och Örebro och Linköpings universitet, som startade verksamheten, får sällskap av ett tredje universitet, Karlstad. Målet är att bli såväl ett nordiskt som internationellt nav inom genusforskning.

GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies, GEXcel-kollegiet, är ett samarbete mellan universiteten i Örebro, Linköping och Karlstad och utgör fortsättningen på GEXcel, det internationella centrum för excellent genusforskning som finansierades av Örebro och Linköpings universitet samt Vetenskapsrådet 2007-2012. Den nya verksamheten finansieras med både interna och externa forskningsmedel från bland annat Vetenskapsrådet och EU:s ramprogram.

– GEXcel var ett samarbete mellan Örebro och Linköpings universitet och är väl etablerat inom svensk och internationell genusforskning. Vi vill vidareutveckla vår position som en livaktig och dynamisk samlingsplats för framstående, tvärvetenskaplig och internationellt inriktad genusforskning. Alla tre universiteten arbetar med liknande frågor men har också kompletterande kompetenser och vi har mycket att vinna på att samarbeta, säger professor Liisa Husu, som är ansvarig för kollegiet vid Örebro universitet tillsammans med professor Anna G. Jónasdottír.

En mötesplats för genusforskare

Avsikten är att det nya kollegiet ska fortsätta det som GEXcel startade och erbjuda en infrastruktur för excellenta internationella och svenska gästforskare. Det ska bli en mötesplats för olika generationer av genusforskare, stödja lovande juniora forskare och stärka internationellt samarbete. Något som GEXcel-gästforskaren Chris Beasley, professor vid The Fay Gale Centre vid Adelaide-universitetet i Australien, ser positivt på.

– The Fay Gale Centre vill gärna fortsätta vårt högst produktiva samarbete med GEXcel. Vi har gemensamma mål och tillsammans har vi större möjligheter att bedriva framgångsrik genusforskning i Sverige och i Australien, sade Chris Beasley vid invigningen av GEXcel-kollegiet.

– Genusforskningen är ett växande och samhällsrelevant forskningsområde där Norden är mycket framstående i europeisk och internationell jämförelse. Speciellt i Sverige och Norge är genusfrågorna synliga i den offentliga debatten och genusforskning har tydligt påverkat politik och samhällsliv, säger Liisa Husu.

Text: Linda Harradine