Två program bland landets 20 i topp

Allt fler söker till Örebro universitet. Det visar nya siffror från Universitets- och högskolerådet. Till vårterminens program och kurser räknar universitetet 24 000 sökande*, en ökning med 7,5 procent i jämförelse med för ett år sedan. Det kan jämföras med riksgenomsnittet 4,7 procent. Särskilt påtaglig är det ökade söktrycket till Örebro universitets programutbildningar där utbildningarna till läkare och psykolog är bland de 20 mest sökta i landet.

Natten till onsdag den 16 oktober gick ansökningstiden ut till universitet och högskolornas program och kurser för vårterminen 2014. För Örebro universitet håller trenden i sig med ett fortsatt ökande söktryck. Totalt 24 000* har sökt till universitetets kurser och program, vilket kan jämföras med 22 200* sökande för ett år sedan.

- Vi har sett ett ökat intresse för högre utbildning i flera år. För Örebro universitet har det bland annat inneburit att vi blivit ett allt mer riksrekryterande universitet. Vår satsning på professionsinriktade programutbildningar har bidragit till att allt fler studenter från andra delar av landet söker sig till Örebro. Vi räknar med att ungefär åtta av tio nybörjarstudenter kommer från utanför Örebroregionen, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

Populära program

Till vårterminen har Örebro universitet två av de 20 mest sökta utbildningarna i landet vad gäller totalt antal sökande. Läkarprogrammet går in på sjuttonde plats med totalt 2 800 sökande. På tjugonde plats återfinns universitetets psykologprogram med närmare 2 600 sökande.

Vad gäller förstahandssökande har 2 700 personer sökt till universitetets programutbildningar. Motsvarande siffra för ett år sedan var 2 300.

De mest sökta programmen tillvårterminen är utbildningarna till läkare, psykolog, socionom, personalvetare, civilekonom, samhälls- och beteendevetare, sjuksköterska och ekonom.