Utbildningar i biologi och statistik granskade vid Örebro universitet

Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) har presenterat resultaten från sina kvalitetsutvärderingar av utbildningar i biologi och statistik vid svenska universitet och högskolor. Örebro universitet får omdömet hög kvalitet för tre av de nyligen sex utvärderade utbildningarna.

UK-ämbetet bedömer att kandidat- och masterexamen i statistik vid Örebro universitet är av hög kvalitet, men att utbildningen på magisternivån har brister. I biologi får universitets kandidatexamen hög kvalitet, medan magister- och masternivån får omdömet bristande kvalitet.

- Utvärderingarna ger värdefull återkoppling och vi tar till oss av både de positiva omdömena och kritiken. Nu kommer vi att fortsätta arbeta för att upprätthålla en hög kvalitet på våra utbildningar och anstränga oss mer där det behövs extra insatser, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Utbildningsutbudet förändras

Samtidigt påpekar Jens Schollin att det inte är självklart att alla utbildningar ska finnas kvar i framtiden.

- Ett universitet måste ständigt utvecklas och förändras i takt med omvärlden och därmed också utbildningsutbudet. Kritiken mot våra biologiutbildningar på magister- och masternivå baseras på äldre underlag eftersom vi i princip inte gett utbildningarna på två år och vi kommer kanske inte att erbjuda dem framöver, säger rektor Jens Schollin.

Sven Helin, prefekt på Handelshögskolan vid Örebro universitet kommenterar utvärderingen av statistikutbildningarna så här:

- Vi är glada över att kandidat- och masterexamen uppvisar hög kvalitet. Vad gäller utvärderingen av magisterexamen tar vi givetvis till oss UK-ämbetets kritik och kommer att vidta åtgärder i höst för att utveckla nya arbetsformer för examensarbetena. Vi ser därför med tillförsikt fram emot den nya prövning som kommer att göras inom ett år, säger prefekt Sven Helin.

Fakta

Kandidatexamen: Examina på grundnivå, 180 högskolepoäng.

Magisterexamen: Kandidatexamen 180 + 60 högskolepoäng.

Masterexamen: Kandidatexamen 180 + 120 högskolepoäng.