Utlånade forskare hela veckan

Juridikprofessorn Joakim Nergelius hörde till de första att besöka skolor i Örebro län. Skolorna har fått önska besök genom aktiviteten Låna en forskare där meningen är att sprida information om forskaryrket och Joakim Nergelius mötte elever i årskurs 2 vid Jensengymnasiet i Örebro.

Eleverna där går samhällsvetenskapligt program med särskild inriktning mot juridik och kriminologi. De fick höra vad juristprogrammet innehåller, vilka många olika yrken inom juridiken, som det kan leda till.

Forskarnytta

– För många kan det vara tufft att möta studiemiljön och hur studierna är upplagda på ett universitet, sade Nergelius, vilket möjligen kan vara ett mindre problem för Jensen-eleverna eftersom den skolan har som profil att lägga upp studierna ungefär på samma sätt som akademiska studier.

Professorn berättade också om hur juridikforskning kan komma till nytta i olika sammanhang, i hans eget fall som bidrag i förarbetena till den nya grundlagen, som trädde i kraft 2011.

Andra forskare, som var ute i skolorna på måndagen var Helena Åkerberg, som besökte Risbergska skolan i Örebro, och Jakob Ström, som var på Skogstorpsskolan i Kumla.

Hela den här veckan är forskare ute på skolor i länet och tanken är att de ska berätta om sitt arbete, hur man blir forskare, vad och hur en forskare gör och vad resultaten från forskningen kan användas till. Skolorna har fått önska om att låna någon av 25 forskare i vitt skilda ämnen vid universitetet.

Forskar Grand Prix

Veckan med utlånade forskare kulminerar fredagen den 27 september med Forskar Grand Prix. Där ska sex forskare på bara tre minuter berätta om sin forskning på ett så fängslande, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt. Publiken och en jury bestämmer tillsammans vem som vinner – vem som varit bäst på att presentera sin forskning.

Åsa Avdic, programledare på Sveriges television, leder evenemanget som pågår i Konserthuset 27 september 17.30 – 19.00. I juryn, som tillsammans med publiken, utser vinnaren ingår Länsteaterns chef Måns Lagerlöf, Arne Holmberg, programledare på Sveriges radio och Amy Loutfi, forskare i datateknik vid Örebro universitet. 
ForskarFredag och Forskar Grand Prix samordnas av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av EU-kommissionen, Vetenskapsrådet, VINNOVA samt forskningsråden Forte och Formas. Det är en del av EU-kommissionens Researchers’ Night, ett evenemang som firas den fjärde fredagen i september varje år i över 30 länder i Europa.