Vården och IT knyts ihop med ny professur

Örebro universitet har fått pengar från KK-stiftelsen för att tillsammans med Nethouse AB i Örebro finansiera en ny professorstjänst i informatik inom ett projekt som kallas eHälsa – Innovativa Integrerade IT-applikationer. Universitetet är en viktig faktor för att forskningsresultat ska förverkligas i näringsliv och offentlig sektor och den nya professuren ska knyta ihop forskning inom hälsoområdet med den snabba utvecklingen inom IT.

Befattningen ska bli en länk mellan olika forskningsmiljöer inom olika fakulteter för att skapa konkreta samarbeten mellan kunskaper från olika ämnen. Universitetet har tidigare gjort strategiska rekryteringar inom hälsoområdet och nu kompletteras det med IT-området, ett annat fokus för universitetet.

Strategiska projekt

Den kompetens som finns inom informatikämnet när det gäller bland annat IT-infrastruktur och e-tjänster i offentlig sektor ska kopplas samman med såväl vårdgivare som näringsliv. Tillsammans med IT-företag och vårdgivare ska det också ske ett ökat deltagande i strategiska utvecklingsprojekt både i Sverige och inom EU.

Rekryteringen av den nya professorn har påbörjats och tjänsten ska finnas i en forskningsmiljö, som innefattar Hälsoakademin med olika vårdinriktningar, Handelshögskolan med informatik- och organisationsforskning och näringslivet i form av IT-företagen inom Nethouse group. KK-stiftelsens bidrag till professuren är närmare två miljoner kronor.

Text: Lars Westberg