Vill hejda inflammation som orsakar hjärtinfarkt

Professor Allan Sirsjö vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet har fått 1,5 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att hitta medicin som kan hejda åderförkalkning och därmed förebygga hjärtinfarkter. Forskningen handlar om att försöka hejda inflammationen i kärlet, som man på senare år börjat se som orsak till åderförkalkningen.

Tillsammans med företaget Affibody, som producerar speciella molekyler, ska man på Örebro universitet genom cellodling och djurförsök hitta preparat som blockerar de skadliga inflammationerna. Preparatet ska hindra de cytokiner (ett slags proteiner) som driver och aktiverar processer som leder till inflammation.

Hjärtinfarkt orsakar varje år 17 miljoner dödsfall runt om i världen och är bland de vanligaste dödsorsakerna. Infarkten orsakas av det man vanligen kallar åderförkalkning, men som egentligen är en inlagring av fett i blodkärlen. När fettet (placket) lossnar kan det orsaka stopp i blodflödet och därmed en infarkt.

Text: Lars Westberg